Trimble Novapoint Reinforcement är ett verktyg för utformning av armering i AutoCAD. Systemet är ett praktiskt verktyg för effektiv och säker utformning av armering i plan- och tvärsnittsvyer. Positionen för annoterings- och mätlinjer styrs enkelt av användaren.

  • 2D-design av armering i plan- och tvärsnittsvyer
  • Lättanvända verktyg för att ändra befintlig armering
  • Automatisk generering av böjningstabeller
  • Stöd för olika typer av armeringsjärn
  • Enkelt kvalitetssäkringssystem inbyggt i systemet
  • Fördefinierade och användardefinierade böjningsformer

Beställ en demo