Med Novapoint Vägmärken producerar du tydliga och korrekta skyltplaner i både 2D och 3D. Du får en modell som direkt kan användas för kontroll, tillverkning, kalkyl, montage och utsättning av alla vägmärken.

Funktioner i Novapoint Vägmärken:

 

När du ritar vägmärken med Novapoint Vägmärken prof, visas de i 3D i modellen. Alla skyltar du ritar sparas ner i Quadridatabasen. Här sparas alla skyltar, stolpar och fundament ner med de egenskaper du satt på dem. Varje skylt byggs upp som ett objekt bestående av vägmärke, stolpe och fundament.

                

Du kan skapa alla typer av lokaliseringsmärken (F). Skyltarna skapas med rätt storlekar i förhållande till ingående text och symboler

I programmet finns alla standardmärken av typ A-E, samt X och tillgästavlor. DU kan ändra variabla delar som avstånd och höjder. Alla skyltar kan ritas i olika storlekar och med olika reflex.

När du vill kan du ta ut en vägmärkesförteckning komplett med bilder på respektive skylt, mått, reflexer och skyltkod.

När du ritar skyltplanen har du alltid tillgång till en korrekt och informationsrik skyltplan i 2D i form av en cad-ritning

 

 

Beställ en demo