Med Novapoint Viewer kan projektledare, beställare och andra beslutsfattare få full tillgång till Quadrimodellen.

De kraftfulla funktionerna för 3D-navigation och mätning av areor och längdmått ger alla användare möjlighet att ta del av information från modellen. 

Du slipper tidskrävande utskrifter eller att få information av andra. Med Novapoint Viewer har du ständig och snabb tillgång till information - när du behöver det!

Novapoint Viewer är kostnadsfri och är kompatibel med Quadri
 

Funktioner i Novapoint Viewer:

Med Novapoint Viewer får du tillgång till en kraftfull visualisering av modellen. Du kan följa projektets framdrift och se både befintlig miljö och projekterade anläggningar.

 

Genom att använda viewern har du full tillgång till all data i modellen och kan välja att titta i både 3D och 2D. Du kan också ta del av fördefinierade presentationer som någon annan satt ihop.

 

Med Novapoint viewer kan du kontrollera, mäta i  och analysera projektet ur en rad olika ståndpunkter. I Novapoint viewer finns verktyg för att mäta längd och area, samt ta fram tabeller på exempelvis mängder.
 

Lös frågeställningarna direkt via Kommunikation som sparas och dokumenteras integrerat i Quadrimodellen. Genom att använda modellkommentarer, Topics, kan du kommunicera med andra projektmedlemmar och markera i modellen vad saken gäller. 

 

Beställ en demo