Infrastrukturbranschen står inför stora utmaningar över hela världen. Vägar, hamnar, ledningssystem och järnvägar är samhällskritiska tillgångar som kräver livscykeltänk och tunga investeringar. Det kommer att krävas stora effektivitetsåtgärder för att hantera dessa områden i framtiden. 

Trimble Connected Construction

Trimble Connected Construction


Trimble länge drivit branschens förändring avseende digitalisering för att maximera produktivitet och få ut maximalt av gjorda investeringar.
Trimble Connected Construction innehåller  ett  oslagbart system av mjuk- och hårdvarulösningar som leder branschens ständiga kamp för att nå ökad effektivitet. Detta sker genom digitala lösningar för förstudier, åtgärdsvalsanalyser, projektering, kalkyl, volymberäkning, projektplanering, byggande och projektledning, såväl som lösningar för drift, underhåll och förvaltning. 


Modellen är hjärtat

Den centrala informationsbäraren, i det evigt pågående kretsloppet av information, är den digitala BIM-modellen av infrastrukturen som säkrar ett väl fungerande flöde av data genom projektet.  Den gemensamma informationsmodellen är utformad, detaljerad, uppdaterad ochy delad av alla medlemmar i projektet, vilket ger samordningsfördelar genom hela livscykeln för projektet. Genom att vara molnbaserad och alltid uppdaterad ger BIM-modellen möjligheter till ett exceptionellt bra samarbete och dataflyt i projektet. All information som skapas lagras i en säker IT-miljö, och är alltid tillgänglig för vidare uppdatering i realtid.
 

Framtidssäkrat

Trimble's centrala BIM-lösning är nyckeln till ökad produktivitet och effektivitet, samt ökad kvalitet genom mindre antal fel, bättre hushållning med resurser i alla projektets olika faser. 
Lösningen är redo för BIM level 3 - den mest avancerade nivån idag - vilket garanterar BIM konkurrensfördelar långt in i framtiden.
En komplett grupp av integrerade projekteringsverktyg för infrastruktur gynnar inte bara de enskilda projektmedlemmarna utan också de kollektiva arbetsprocesserna genom hela projektets livscykel.  På så sätt får beställaren ett optimerat resultat i linje med sina önskemål och krav. 
 

Bygg upp ditt digitala förtroende

Trimble’s kompletta erbjudande av professionella lösningar och tjänster förbättrar din effektivitet, kvalitet och produktivitet över hela skalan, genom att använda en modellbaserad projekterings- och byggprocess, som förser hela projektet med byggbara modeller. Genom ett framåtblickande erbjudande av integrerade lösningar och tjänster ger Trimble branschen verktyg att strukturerat planera, projektera och bygga i en helt digital process. Beställaren får i en sådan process total kontroll på sina investeringar. 

Sammanfattningsvis: Trimble Connected Construction ger alla aktörer en trygghet i att göra sitt jobb, och göra rätt. Tryggheten består i vissheten att leverera det man skall i rätt tid och till överenskommen budget.