Quantm hjälper dig att planera väg-, och järnvägsprojekt på ett snabbt och effektivt sätt. Med hjälp av Quantm utvärderas och kostnadsberäknas 1000-tals olika alternativa vägsträckningar. Med hjälp av dessa kan sedan lämpliga korridorer identifieras för vidare studier i Quantm. Genom en bättre planering i tidiga skeden minskar osäkerheten både när det gäller val av sträckning och kostnadsberäkning. 
 

 

Quantm fungerar som planeringsverktyg i alla delar av planeringsprocessen – från tidiga korridoranalyser, och samhällsekonomiska kalkyler och ända in i projekterings- och produktionsskedet. Quantm hanterar bland annat terrängdata, geoteknik, fastighetskartan, annan GIS-data och geometriska krav. 

Trimble Quantm ger dig:

  • Snabbare och effektivare arbetsprocess
  • Lägre byggkostnader
  • Kvalitetssäkrad planeringsprocess
  •  Möjlighet att utvärdera fler alternativa lösningar

Validera, jämför och optimera väg- och järnvägskorridorer

Quantm Corridor är en förenkladversion av Quantm och är den perfekta lösningen för lokaliseringsstudier för en infrastrukturkorridor. Quantm Corridor ingår i Quadri som en separat installation men nås med din Quadri-licens. 

Beställ en demo