Trimble Novapoint Buller beräknar vägtrafikbuller enligt Nordisk beräkningsmodell och gällande EU-krav. Programmet lämpar sig både för snabba översikter och detaljerade beräkningar. Kraven på kunskaper inom akustik är satta till ett minimum. Resultat kan visas direkt på karta, som tabeller eller i detaljerade utskrifter.

  • Beräknar väg- och järnvägsbuller
  • Användaren behöver inte vara expert på buller
  • Beräkningen kan delas upp på flera PC i ett nätverk
  • Goda presentationsmöjligheter
  • Export av resultat till 3D
  • Beräknar ljudnivåkurvor

Beställ en demo