Trimble Novapoint Tunnel Prof .är en modul för detaljerad modellering av tunnlar. Tunneln kopplas mot en Novapoint vägmodell och uppdateras automatiskt när vägmodellen ändras. Novapoint Tunnel stödjer direkt kommunikation med olika styrsystem för borriggar. Denna del av modulen är utvecklad av Bever Control. I modulen ingår funktioner för generering av plan-, och profilritningar samt tvärsektioner. Novapoint Tunnel stödjer import av skannerdata och 3D-visualisering av den projekterade tunneln tillsammans med den skannade tunnelytan.

  • Direkt kommunikation med borrigg
  • Modellering av tunneltvärsnitt
  • Import och visualisering av data från skanning
  • Ritningsfunktioner
  • 3D-visualisering av tunneln
  • Volymberäkningar

Novapoint Tunnel ingår i Novapoint Infrastructure Design Suite, dock enbart med 3D modellerings funktionalit. 

Beställ en demo