Trimble Novapoint Bridge är ett verktyg för utformning av vägstrukturer, såsom broar. Modulen innehåller geometriska funktioner för modellering av strukturen, funktioner för att producera arbetsritningar och funktioner för generering av 3D-modeller. Dessutom innehåller Novapoint Bridge flera praktiska verktyg för strukturella beräkningar och anteckningar på ritningar.

  • Modelleringsstrukturer
  • Utdragbart tvärsnittsbibliotek
  • Avancerade verktyg för att rita väglinjer
  • Ritverktyg
  • Funktioner för 3D-modellering
  • Beräkningsverktyg

Beställ en demo