Novapoint VA är ditt verktyg för att projektera VA-system i plan och profil, men även för att ta fram tvärsektioner och enkla brunnsskisser samt att titta på projekteringen i 3D. Modulen är enkel att använda och gör ditt arbete både effektivare och roligare. Novapoint VA innehåller en konfiguration anpassad enligt svenska normer. Använder du redan idag AutoCAD så är det lätt för dig att komma igång. Modulen är uppbyggd på ett sätt som gör den enkel att använda i arbetsgången vid projektering av VA-system.

Funktioner i Novapoint VA:

 

I Konfigurationen så finns ett färdigt bibliotek med flera typsektioner enligt AMA. Alla ledningstyper och brunnstyper finns också inlagda som val för att kunna skräddarsy sina egen typsektion.

I Konstruktionen gör man själva projekteringen i plan och profil av sitt ledningsnät. Man klickar enkelt ut sitt nät och redigerar sedan läget på ledningar och brunnar samt höjder och lutningar i profil.

I VA-modulen finns en beräkningsmotor som skapar och lagrar VA-nätet i databasen. Ledningar och brunnar skapas som solider och VA-graven skapas också för grund till massberäkning. Därefter kan volymrapporter enkelt skapas med ett knapptryck.

Idag handlar mycket av projekteringen om att ta fram modeller för maskinstyrning. Med Novapoint VA har du alltid tillgång till maskinstyrningsdata direkt från VA-modellen. Från VA-modellen kan du exportera ett flertal olika filformat inklusive LandXML och IFC.

 

Inbyggt i Novapoint VA finns ett stort antal verktyg för ritningsproduktion. Skapa planritningar, profiler och tvärsektioner i enlighet med gällande riktlinjer och standarder.

Beställ en demo