Behöver du hjälp i ditt projekt? Projektstöd är en konsulttjänst du kan nyttja för att få hjälp med stöttning i ditt projekt. Du kan anlita oss som rådgivare eller som en direkt resurs till ditt team. 

Våra medarbetare har många års erfarenhet inom branschen, såväl inom projektering och planering och som utbildare och projektledare. Nyttja oss t ex för att få hjälp med uppstart av nya projekt. Få hjälp med planering och metodik och att implementera nya arbetssätt (BIM). 

Intresserad? Sänd oss en förfrågan!