Novapoint Väg* är en kraftfull lösning för modellering av vägar och gator. Med Novapoint Väg skapar du snabbt byggbara modeller redo för levererans av maskinstyrningsdata, samordningsmodell och ritningar.

 

Funktioner i Novapoint Väg: 

Grunden till all vägprojektering är en fungerande väggeometri. Med Novapoint Väg får du tillgång till ett heltäckande och avancerat verktyg för linjekonstruktion. Med verktygen för linjekonstruktion har du tillgång till ett stort antal funktioner som ger dig möjlighet att skapa den väggeometri du vill.

    

            

Kärnan i Novapoint Väg är vägmodellen. Utgående från typsektioner från VGU beskrivs vägens uppbyggnad i form av bredder, lutningar, överbyggnadslager, hantering av olika jordtyper, bergschakt, släntlutning, beklädnad och terrängmodellering.

Genom att använda den automatiserad skevningsberäkningen, som följer VGU, sparar du mycket tid i projekteringen.

 

        

Med Novapoint Väg har full kontroll på schakt och fyll, åtgången av överbyggnadslager mm. Mängderna presenteras i tabeller som uppdateras automatiskt - och du kan jämföra med tidigare mängdtabeller. Mängderna beräknas enligt nationella standarer.

        

I vägmodellen finns funktioner för att snabbt och korrekt analysera din projektering. Både siktanalys och kontroll av körspår görs med inbyggda funktioner som följer VGU och andra regelverk. 

 

Idag handlar mycket av projekteringen om att ta fram modeller för maskinstyrning. Med Novapoint Väg har du alltid tillgång till uppdaterad maskinstyrningsdata direkt från  vägmodellen. Vägmodellen innehåller alla ytor, brytlinjer och punkter som behövs för att bygga den. Exempel på filformat du kan exportera till är LandXML och IFC.

 

        

Inbyggt i Novapoint Väg finns ett stort antal verktyg för ritningsproduktion. Skapa planritningar, profiler och tvärsektioner i enlighet med gällande riktlinjer och standarder. 

     

*Trimble Novapoint Väg finns tillgänglig i 2 versioner - Novapoint Väg Standard och Novapoint Väg Prof. I grunden är det samma program men skiljer sig markant i funktionalitet . Skillnaden är att Novapoint Väg Standard  har färre funktioner. För översikt av fuktionalitet i respektive version, se här>> 

Beställ en demo