Med Novapoint Vägmarkering producerar du tydliga och korrekta vägmarkeringar i både 2D och 3D. Du skapar en modell som direkt kan användas för visualisering, ritningsframställning och utsättning.
 

Funktioner i Novapoint Vägmarkering:

 

När du ritar vägmarkering med Novapoint visas de i 3D i Quadrimodellen. All vägmarkering sparas i Quadrimodellen med de egenskaper du bestämt, exempelvis färg, målningstyp och utförande.

Du kan skapa alla typer av linjemålning med programmet, exempelvis mittlinjer, varningslinjer, kamflex och stopplinjer.

I programmet finns alla standardsymboler i form av spärrområden, pilar, övergångsställen, texter etc.

 

När du vill kan du ta ut en mängdförteckning komplett med längder, areor och illustrationer av linjetyper och symboler.

När du ritar vägmarkeringen  har du alltid tillgång till en korrekt och informationsrik vägmarkeringsplan i form av en dwg-fil. 

Beställ en demo