Trimble Tilos är ett verktyg för projektplanering avsett för infrastrukturprojekt. Med Tilos får du kontroll på projektets alla komplexa samband samt en rad verktyg för att analysera, prognostisera och dokumentera projektets framdrift och ekonomi.

Kärnan i Tilos är förmågan att arbeta med resurs, tid och kostnad kombinerat med plats - dvs inte bara när och hur något skall göras, utan också var.

Det bästa planeringsverktyget för väg- och järnvägsbyggande

  • Schemalägg med hänsyn till tid, plats och resurs
  • Hitta schemakrockar tidigt och undvik problem
  • Kombinera entreprenadplanering, massförflyttning, ekonomisk uppföljning och riskhantering i en och samma vy

Traditionella planeringsverktyg visar resultaten i ett stapeldiagram eller Ganttscheman. Långsträckta projekt innebär speciella utmaningar eftersom resurserna man har till förfogande rör sig fram utefter projektets längdmätning för att utföra olika arbetsmoment. Tilos unika schema visar grafiskt sambandet mellan var arbetet utförs (längdaxeln) och tiden då arbetet utförs (tidsaxeln).

 

Beställ en demo