Norden är en central punkt i Trimbles globala satsning inom områden bygg- & infra- BIM programvaror. Oslo är ett kompetenscenter för det globala bolaget som har ett fokus på mjukvarulösningar för infrastrukturprojekt. De två andra Trimble-kontoren som utvecklar programvaror för samhällsbyggnad och anläggnings ligger i Denver i USA, och i Melbourne i Australien.

Trimble har sakta men säkert blivit en global aktör att räkna med på mjukvarusidan. Företaget anses fortfarande vara världsledande inom tillverkning av GPS-baserade instrument för lantmäteri, kartläggning och maskinstyrning, men under senare år har Trimble expanderat sin mjukvaruportfölj avsevärt och erbjuder idag programvarulösningar för hela bygg- och anläggningsbranschen.