Novapoint är det första verktyget på marknaden med en teknologi som möjliggör äkta BIM för infrastruktur. Det nya process- och modellorienterade arbetssättet medför samma genomgripande förändring i anläggningsbranschen som BIM (Building Information Modeling) har gjort i byggbranschen. Novapoint gör det möjligt för projektörer och entreprenörer att effektivt utforma alla aspekter av moderna vägar, järnvägar, tunnlar, broar, vatten och avlopp i ett infrastrukturprojekt.

Novapoint är integrerat med BIM-servern och samordningsplattformen Quadri på ett användarvänligt sätt. Tillsammans utgör de branschens mest omfattande BIM-lösning för infrastruktur. Trimble Novapoint-produkter kräver en CAD-plattform.

Novapoint

 

Automatiserad arbetsprocess

Med Novapoint kan du bygga en komplex modell av infrastrukturen på ett effektivt sätt – inklusive 3D-terrängytor, 3D-lager under markytan och 3D-strukturer såsom byggnader, broar, vägskyltar, kablar, vegetation, osv. Intuitiv och effektiv funktionalitet gör det möjligt att visa modellen i plan, sektioner och 3D.

Produkter

Novapoint Bro
Novapoint GeoSuite
Novapoint GO
Novapoint Infrastructure Design Suite
Novapoint Landskap
Novapoint Buller
Novapoint Järnväg
Novapoint Armering
Novapoint Väg
Novapoint Vägmarkering
Novapoint Vägmärken Prof
Novapoint Terräng
Novapoint Tunnel
Novapoint Viewer
Novapoint VA

Beställ en demo