Ta projekteringen av cirkulationsplats med enkel och fler körfält till en ny nivå av produktivitet med full kontroll och återkoppling genom hela designprocessen.

Att utforma cirkulationsplatser som uppfyller trafik- och säkerhetskrav har aldrig varit närmare. Oavsett din erfarenhet inom utformning av cirkulationsplats kommer du tycka att TORUS är oumbärlig i alla projektets faser.

 

Ladda hem testversion här >>

Att Köpa
Jonas Wenner
Technical Sales Engineer