Trimble Quadri är en molnbaserad BIM-lösning för infrastrukturprojekt. Med hjälp av Quadri  kan alla ämnesområden dela information i en gemensam modell. Alla i projektet - projektörer, entreprenörer, beställare, byggledare - kan samverka på ett bättre sätt. Resultatet blir högre effektivitet, bättre kvalitet och ekonomiska besparingar.

Vid installation behöver du en aktiveringskod. Om du inte har en sådan, maila till order.no@trimble.com för att få en.

Quadri 1.3.FP3a

Quadris privata moln kan nu installeras på ditt företags servrar. För att kunna använda servern Quadri 1.3.FP3a, måste du ha Novapoint 19.30 eller 19.35 som klientprogram. 

För vissa tidigare versioner kanske du måste uppgradera till Quadri 1.3.F2c innan du kan uppgradera till Quadri 1.3.F3aLäs anvisningarna innan du uppgraderar Quadri

 

Quadri 1.3.FP2c

Detta är en mellanliggande version som du måste installera om din version av Quadri är tidigare än version 1.3. Se: http://help.novapoint.com/doku.php?id=en:np:server:technical_documentation:upgrades:start för delaljerad information.