Med underhållsavtal har du alltid tillgång till de senaste versionerna och förbättringarna av Trimble Novapoint.  Tänk på att Novapoint använder AutoCAD som sin CAD-plattform och det rekommenderas att AutoCAD installeras först. För att kunna starta Novapoint måste du ha en giltig licensfil. Kontakta order.no@trimble.com om du behöver uppdatera din licensfil.

OBS! Senaste version för Novapoint Samhällsplanering hämtar du här

Novapoint 19.35.FP3e 64-bitars

Trimble Novapoint 19.35.FP3e kan installeras tillsammans med Novapoint 19.30, 19.20, 18.30 och 18.20. Men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version körs på AutoCAD-plattformen 2015 och 2016 med operativsystemen Windows 7, 8 och Windows 10. 

Quadri 1.3 måste användas med Novapoint 19.30. Tidigare versioner av Novapoint kan inte användas. Hur man flyttar produktionsmiljön till Novapoint 19.30 och Quadri 1.3 beskrivs i detta dokument.

För att kunna installera Novapoint 19.30 måste du ha en licensfil för Novapoint 19.30. Skicka e-post till: order.no@trimble.com

Obs! Din installation av Windows 7 måste uppdateras med SP1 eller senare för att du ska kunna använda alla funktioner i Novapoint.

Novapoint 19.30.FP3e 64-bitars

Trimble Novapoint 19.30.FP3e kan installeras tillsammans med Novapoint 19.20, 18.30 och 18.20. Men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version körs på AutoCAD-plattformen 2013 och 2014 med operativsystemen Windows 7 och Windows 10. Novapoint kan även köras på Windows 8, men all funktionalitet kan inte garanteras.

Quadri 1.3 måste användas med Novapoint 19.30. Tidigare versioner av Novapoint kan inte användas. Hur man flyttar produktionsmiljön till Novapoint 19.30 och Quadri 1.3 beskrivs i detta dokument.

För att kunna installera Novapoint 19.30 måste du ha en licensfil för Novapoint 19.30. Skicka e-post till: order.no@trimble.com

Obs! Din installation av Windows 7 måste uppdateras med SP1 eller senare för att du ska kunna använda alla funktioner i Novapoint.

Novapoint 19.25.FP6d 64-bitars

Använd Uppdatera tjänst (Start – Alla program – Novapoint 19.25 – Sök efter en uppdatering) eller hämta från denna webbplats.

NP 19.25 kan installeras tillsammans med tidigare Novapoint-versioner. Men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version kan endast köras på AutoCAD-plattformen 2015 och 2016, med operativsystemen Windows 7 och Windows 8.1.

Den här versionen kan användas med Quadri 1.2 eller senare.

För att kunna installera Novapoint 19.25 måste du ha en licensfil för Novapoint 19.20. Skicka ett e-postmeddelande till: order.no@trimble.com .

Obs! Din installation av Windows 7 måste uppdateras med SP1 eller senare för att du ska kunna använda alla funktioner i Novapoint.

 

Novapoint 19.20.FP6d 64-bitars

Använd Uppdatera tjänst (Start – Alla program – Novapoint 19.20 – Sök efter en uppdatering) eller hämta från denna webbplats.

NP 19.20 kan installeras tillsammans med Novapoint 19.10, 19.00, 18.30 och 18.20. Men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version körs på AutoCAD-plattformen 2013 och 2014, med operativsystemet Windows 7. Novapoint kan även köras på Windows 8, men alla funktioner kan inte garanteras.

Den här versionen kan användas med Quadri 1.2 eller senare.

OBS! Information om kompatibilitet med Quadri. Läs mer här >>

Quadri 1.2.xx måste användas med Novapoint 19.20.FP3 eller senare. Tidigare versioner av Novapoint kan inte användas. Hur man flyttar produktionsmiljön till Novapoint 19.20.FP3/FP4 och QD 1.2 beskrivs i detta dokument.

För att kunna installera Novapoint 19.20 måste du ha en licensfil för Novapoint 19.20. Skicka ett e-postmeddelande till: order.no@trimble.com.

Obs! Din installation av Windows 7 måste uppdateras med SP1 eller senare för att du ska kunna använda alla funktioner i Novapoint.

OBS!

  • Om du använder AVG:s kostnadsfria antivirusskydd
  • Använd kommandoraden msiexec /p "UpdateNP1920FP3a.msp" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=omus när du installerar MSP-filen

Novapoint 19.10.e 64-bitars

Använd Uppdatera tjänst (Start – Alla program – Novapoint 19.10 – Sök efter en uppdatering) eller hämta från denna webbplats.

NP 19.10 kan installeras tillsammans med Novapoint 18.10, 18.20 och 19.00. Men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version körs på AutoCAD-plattformen 2013 och 2014, 64-bitar, med operativsystemet Windows 7.

Quadri 1.0.c kräver Novapoint 19.10.d.

För att kunna installera Novapoint 19.10 måste du ha en licensfil för Novapoint 19.10. Skicka ett e-postmeddelande till: order.no@trimble.com .

OBS! Du måste ha Windows 7 installerat på din dator för att kunna använda alla funktioner i Novapoint.

OBS!

Novapoint 19.00.g 64-bitars

Använd Uppdatera tjänst (Start – Alla program – Novapoint 19.00 – Sök efter en uppdatering) eller hämta från denna webbplats.

NP 19.00 kan installeras tillsammans med Novapoint 18.10, 18.20 och 18.30. Men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version körs på AutoCAD-plattformen 2013, 64-bitar, med operativsystemet Windows 7.

För att kunna installera Novapoint 19 behöver du en ny licensfil. Skicka ett e-postmeddelande till: order.no@trimble.com .

OBS! Du måste ha Windows 7 installerat på din dator för att kunna använda alla funktioner i Novapoint.

OBS!