SiteVision med ny Hide-funksjon

Oppdateringen Trimble SiteVision 3.5 er nå tilgjengelig for Android, og har en ny Hide-funksjon.

Trykk på et objekt for å få opp informasjon om egenskaper, og trykk på «øyet» for å skjule det aktuelle laget. Utviklingen av denne nye funksjonen er påvirket av etterspørsel fra den norske byggebransjen, for å gjøre det enklere å tilpasse visningene ute i felt. Som alltid er kvaliteten på modellen viktig, og i eksempelet i videoen har Multiconsult gjort en god jobb med prosjektering i Novapoint Veg.