Duna Aszfalt hittar nya vägar med Novapoint och Quadri

Genom att införa ett BIM-baserat arbetssätt uppnår Duna Aszfalt Zrt. stora förbättringar i kvalitet, produktivitet och noggrannhet! Duna Aszfalt har valt Quadri och Novapoint som sina huvudverktyg för att uppnå en arbetsprocess med BIM level 3.

Vi låter Beatrix Szabo, BIM-strateg, Karolina Tiszavölgyi, mätchef och Bakos Ervin, projekteringsledare berätta om sina erfarenheter av BIM, och av att använda Trimbles lösningar för att nå sina mål. 

Duna Aszfalt Zrt. är en av Ungerns största lokala entreprenadföretag med ca 1600 anställda. Företaget arbetar inom alla delar av infrastrukturbranschen, exempelvis motorvägar, broar och olika miljöprojekt. Som företagsnamnet indikerar är Duna Aszfalt också ledande inom beläggningsarbeten, till exempel genom att använda sig av LEA-teknik (low energy asphalt) i sin verksamhet. 

Hur ser infrastrukturbranschen ut i Ungern idag?

"Sedan 90-talet har det varit ett stort fokus på att uppgradera vägnätet efter långa perioder av misskött vägunderhåll. Det är den statliga vägmyndigheten som bygger och underhåller de flesta vägarna," berättar Ervin.

När det gäller BIM, berättar Beatrix Szabo at Ungern har implementerat runt 30 olika europeiska och internationella BIM-standarder, och två av dessa har dessutom översatts till ungerska. Staten stöttar marknaden att uppfylla dessa standarder. Både jag själv och min kollega Karolina Tiszavölgyi har arbetat med att ta fram Ungerns första BIM-handbok, berättar Beatrix. "Handboken var i första hand avsedd för husbyggnad och det är ju stora skillnader mellan hus- och infrastrukturprojekt," påpekar Beatrix. 

"Infrastrukturprojekt är ofta långsträckta och kräver att man hanterar stora mängder data. Datan kommer från olika källor och är väldigt olika till ursprung, utbredning och kvalitet. Så det behövs en delvis annat utgångspunkt när vi arbetar med BIM," säger Ervin Bakos. Husbyggnad är i motsats till infrastruktur mera mångfacetterad när det kommer till beställarsidan, med en mängd privata aktörer. När det handlar om vägar och järnvägar är det nästan enbart statliga beställare. Karolina fortsätter; "eftersom infrastrukturbranschen är så knuten till statliga beställare är den också stabil och kan på så sätt införa nya arbetssätt på ett mer strukturerat sätt." 
 

Quadri, one source of truth
Bild från modellen av Väg 83. I detta projektet jobbar Duna Aszfalt med att införa BIM, och modellhantering i alla delar av byggprocessen.


Duna Aszfalt siktar högt med VDC and BIM

Eftersom Duna Aszfalt är en av Ungerns ledande entreprenörer vill de vara i framkant när det gäller att införa ny teknik och nya arbetsmetoder. Duna Aszfalt har under en längre tid infört mycket ny teknik ute på byggarbetsplatserna i form av maskinstyrning och drönare. Strategin är att få ut mesta möjliga effekt av tekniken och därför ser de stora vinster i att effektivisera och digitalisera dataflödet från projektering till byggande. "Det normala här i Ungern är ett ritningsbaserat arbetssätt," berättar Ervin. "Våra mätningstekniker får en bunt ritningar, som de sedan måste digitalisera för hand innan vi kan få en modell att köra maskinerna efter. Vi vill ha bättre kontroll på datan från projektering till produktion, och det är det hela vår strategi handlar om," poängterar Ervin.

Karolina tar vid "För att förändra våra arbetsprocesser har vi skapat 2 team som arbetar fullt ut med detta. Under 2020 bildade vi ett team för 3D-modellering och ett team med mätningstekniker, där alla skall jobba med nya metoder och med att nå ett helt ritningsfritt och digitalt arbetssätt. Vi har ett behov av att utöka teamen eftersom efterfrågan på våra tjänster hela tiden ökar."

Beatrix Szabo berättar mer om strategin och dess mänskliga sida; "De flesta av våra kollegor är öppna för att ändra sitt arbetssätt, men som il alla organisationer är förändringar ibland svåra att genomföra. Vi vill inte “skrämma bort” folk från att arbeta med BIM genom att tvinga in förändringar. Istället har vi valt att arbeta med vissa projekt där vi kör fullt ut och på så sätt visar att det fungerar - och på så sätt sprider vi BIM-metodiken i företaget."

Varför valde vi Trimble Quadri?

"2019, när vi startade vårt förändringsarbete, började vi också se oss om efter olika programvarulösningar. Vi testade plattformar från flera av de stora tillverkarna, men de uppfyllde helt enkelt inte våra krav på en heltäckande gemensam dataplattform för våra projekt," berättar Karolina. "På mitt tidigare jobb hade jag kommit i kontakt med Quadri och vi beslöt att kontakta Trimble. Så under våren 2019 fick vi möjlighet att testa både Quadri och Novapoint under en period. Vi fick också väldigt bra stöd från Trimble under vår utvärderingsperiod," fortsätter Ervin

Beatrix Szabo poängterar; - Vi testade flera olika programvaror innan vi valde Quadri. Vi förstod att Quadri är en verklig BIM-plattform som passar in perfekt i vår verksamhet! 

"Quadri är en äkta BIM-plattform eftersom det finns fullt stöd för objektbaserade modeller vilket gör att vi inte längre behöver bekymra oss om filer. Allt finns i modellen, och den är alltid uppdaterad med den senaste ändringarna. Alla har städnig tillgång till en komplett modell, både när det gäller visualisering och data som behövs för att bygga," säger Ervin Bakos innan han fortsätter; "En annan sak som är fantastiskt bra med Quadri är öppenheten mot andra system. I vårt projekt, Väg 83, använder vi oss av data från både Revit, Novapoint och Civil 3D. Genom de nya konnektorerna kan vi läsa data direkt från olika programvaror utan att hantera filer! Detta är helt unikt för Quadri om man jämför med andra system. Ofta fungerar det att jobba integrerat så länge man använder programvaror från samma leverantör -men inte annars. Jag är helt övertygad om att Trimble är på rätt väg när de öppnar upp sin plattform på det här sättet."

Ervin fortsätter, "När det gäller projekteringsverktyg så är Novapoint betydligt bättre än andra system jag har jobbat med. Novapoint är så mycket bättre på att hantera stora modellen. Det finns inga problem att hantera projekt på upp mot 40 km, i motsats till andra system där det inte går att jobba med väglängder på mer än 2-3 km innan det blir för långsamt att hantera."

Hur är det att jobba med Quadri och Novapoint?

"Vi är nästan lite förvånade över hur snabbt det gått att implementera lösningarna. Det är verkligen lätt att lära sig både Quadri och Novapoint," säger Karolina. "Vi vill också tacka Trimble för fantastiskt bra support. Personalen på Trimble vill verkligen hjälpa oss framåt och är alltid väldigt tillmötesgående! Vi använder framförallt Novapoint Väg, men också VA. För att få en bättre modell använder vi också Vägmärkes- och vägmarkeringsmodulen. Idag finns det ingen lokalisering av Novapoint Vägmärken och Vägmarkering för Ungern, men vi använder oss av andra lokaliseringar för detta," berättar Ervin Bakos. 

Beatrix fyller i, "Quadri har helt förändrat arbetet för oss. Vi har full kontroll över vad som är gjort, när och av vem. Alla i projektet har ständig tillgång till modelldata och kan plocka ut mängdrapporter, utsättningsdata eller helt enkelt se vad som skall göras."

Resultat och produktivitet

Kan ni peka på några specifika saker som ni upplevt sedan ni började arbeta med Quadri and Novapoint?

"Det viktigaste är ju att vi överbryggar gapet mellan projektering och produktion, eller mellan kontoret och byggarbetsplatsen om man så vill," inleder Karolina innan Ervin fortsätter; "vi har verkligen förbättrat vår förmåga att analysera de tekniska utmaningarna i projekten i ett tidigare skede. Vi hittar fel och utmaningar innan de når arbetsplatsen och på så sätt undviker vi kostsamma stopp i produktionen."

Quadri, one source of truth
En av de större trafikplatserna på väg 83, projekterad med en blandning av Novapoint, Revit och Civil 3D. Allt lagrat i den gemensamma dataplattformen Trimble Quadri. 


"Eftersom vi har en full 3D-projektering av allt i projektet så kan vi ta fram maskinstyrningsdata på ett väldigt effektivt sätt," berättar Ervin. "Jag bedömer att vi sparar ca 75% i tid jämfört med tidigare när det gäller produktion av maskinstyrningsdata," avslutar han.  Beatrix adds; "The fact that we have a common model for everything also saves us a lot of time. All data is obtained from the same source, no matter if it is volumes, planning data, or machine control data. And that is a real boost for our effectiveness!"

Nästa steg

"Efter nästan ett och ett halvt år med Quadri och Novapoint är det dags för oss att ta nästa steg," säger Ervin. Nästa steg är att utveckla gemensamma arbetsmetoder inom modellering och projektering. Vi kommer att skapa egna anvisningar för hur olika siutationer, tex korsningar skall modelleras, så alla jobbar på samma sätt.

"Vi tycker att Trimble har ett fantastiskt utbud av produkter, ett heltäckande system av både mjukvara och hårdvara! Vi har nu börjat använda Tilos för projektplanering och vi vill också börja använda Trimble SiteVision (Trimble augmented reality system)," avslutar Karolina. 

Ervin and Beatrix trying out Trimble Site Vision
Ervin and Beatrix trying out Trimble SiteVision

Beatrix Szabo har varit ansvarig för BIM-avdelningen på Duna Aszfalt Zrt. sedan 2020. Hon är arkitekt med examen från Budapests Tekniska Universitet, och har även studerat GIS vid olika universitet och högskolor. Innan Beatrix började på Duna Aszfalt var hon anställd på ett mättekniskt företag under fyra år, och sedan anställd på regeringskansliet för att ta fram den första BIM-handboken för Ungern. Beatrix har också varit involverad som expertstöd i flera projekt som rör webbapplikationer för att stötta BIM-processer.  

Beatrix Szabo
Beatrix Szabo

Karolina Tiszavölgyi är arkitekt med examen från Budapests Tekniska Universitet. Karolina har arbetat som arkitekt under några år, men mer och mer gått över till att arbeta med infrastruktur, mätningsteknik och BIM. Karolina var anställd vid regeringskansliets avdelning för arkitektur, konstruktion och arkitektur som projektingenjör och BIM-specialist. Karolina var med och tog fram den första officiella BIM-handboken för Ungern. Idag är Karolina chef för mätavdelningen på Duna Aszfalt Zrt.

Karolina Tiszavölgyi
Karolina Tiszavölgyi

Ervin Bakos har åtta års erfarenhet av att arbeta med BIM. Han har varit anställd på Duna Aszfalt sedan 2019. Innan dess jobbade Ervin på Trimble VDC i sex år. Under den perioden arbetade han med olika BIM-processer och fick inblick i hur man arbetar med BIM på olika sätt i olika länder. Ervin Bakos är i grunden byggnadsingenjör med examen från Universitetet i Pécs och idag ansvarig för BIM- och modelleringsteamet på Duna Aszfalt.

Ervin Bakos
Ervin Bakos