På förfrågan och utifrån olika intresseområden genomför vi anpassade kurser. Dessa kan vara av kortare karaktär och avse fördjupning inom vissa områden som t ex redovisning, mängdberäkning eller projektering av vägdränering. Alternativt så är det längre kurser där vi går igenom hela moduler som t ex väg, järnväg, tunnel, buller eller det fristående programmet TA-plan. Kursen hålls antingen på plats hos er, i kurslokal eller via web.


Vill ni veta mer?

Sänd oss ett mail: order.se@trimble.com