När man börjar arbeta som ingenjör är det viktigt att man känner till och kan använda de programvaror som arbetet kräver. I nära samarbete med universitet i norra Europa kan därför studenter registrera sig för att få tillgång till licenser* på Trimbleprodukter.

Novapoint är utvecklat av specialister inom infrastruktur och samhällsplanering. Här har vi byggt in branschens samlade erfarenhet, krav och normer. Produkterna finns hos alla stora konsultföretag och flera kommuner. Ett exempel är Novapoint Väg som idag används av majoriteten av Sveriges vägprojektörer!

För licensfil sänd oss ett mail >>

*Studentlicenser ges endast till studenter som har en bekräftad e-postadress från ett universitet eller KY-utbildning i Sverige. Utbildningsversioner av programvaran är endast avsedda för utbildningsändamål och får inte användas för kommersiella, professionella eller andra vinstgivande ändamål.