Vianova Systems slutar med oupphörliga licenser. We övergår från oupphörliga programvarulicenser till prenumerationsbaserade alternativ, för att kunna anpassa programvarulösningar till våra kunders behov. 

Efter den 31 december 2015, kommer nya uppsättningar av de flesta individuella Novapoint-programvaruprodukterna att finnas tillgängliga på endast en villkorsbaserad prenumeration, en användningsbaserad prenumeration. Försäljning av nya oupphörliga licenser för dessa produkter kommer att upphöra. Denna ändring gäller både för enskilda licenser och nätverkslicenser. Men du kommer att kunna fortsätta att använda dina existerande oupphörliga licenser. För programvara som du har en underhållsprenumeration för, kommer du att återfå din åtkomst till dina förmåner och kunna hålla dig uppdaterad genom att hålla din underhållsprenumeration aktuell.

Produkter som påverkas av denna ändring inkluderar följande Novapoint-produkter:

NOVAPOINT AREA PLANNING

NOVAPOINT BASE

NOVAPOINT BRIDGE PROFESSIONAL

NOVAPOINT BRIDGE STANDARD

NOVAPOINT CIVIL CONSTRUCTION

NOVAPOINT DISTRICT HEATING

NOVAPOINT GEOSUITE ARCHIVE

NOVAPOINT GEOSUITE PRESENTATION

NOVAPOINT GEOSUITE STABILITY

NOVAPOINT GEOSUITE SETTLEMENT

NOVAPOINT GEOSUITE PILE GROUP

NOVAPOINT GEOSUITE SUPPORTED EXCAVATION

NOVAPOINT LANDSCAPE

NOVAPOINT NOISE

NOVAPOINT RAILWAY

NOVAPOINT REINFORCEMENT

NOVAPOINT ROAD MARKING

NOVAPOINT ROAD PROFESSIONAL

NOVAPOINT ROAD STANDARD

NOVAPOINT ROAD SIGNS PROFESSIONAL

NOVAPOINT ROAD SIGNS STANDARD

NOVAPOINT SITE TOOL

NOVAPOINT TERRAIN

NOVAPOINT TUNNEL

NOVAPOINT TUNNEL SITE TOOL ADD ON

NOVAPOINT WATER AND SEWER

Vanligt förekommande frågor

Ändringar av köp av oupphörliga licenser

1. Vad kommer att ändras?

Vianova Systems kommer efter den 31 december, 2015, att sluta sälja nya oupphörliga licenser. 

2. Kan jag fortsätta att använda mina existerande oupphörliga licenser?

Ja

3. Kan jag fortsätta att använda och förnya min underhållsprenumeration för mina existerande oupphörliga licenser?

Ja

4. Hur kan jag köpa produkter efter att de oupphörliga licenserna slutas att säljas?

Köp av nya licenser av de mest individuella Novapoint-programvaruprodukterna, kommer endast att finnas tillgängliga genom en villkorsbaserad prenumeration, (en användningsbaserad prenumeration).

5. Vem påverkas av dessa ändringar?

Alla företag som vill köpa programvarulicenser av produkterna ovan. 

6. Vilka produkter påverkas?

Denna sida innehåller en komplett lista av de produkter som ändringen gäller för.

7. Är detta en global ändring?

Ja

8. Påverkas existerande programvara som har köpts under en oupphörlig licens?

Nej, med existerande programvara under en underhållsprenumeration, behåller du åtkomsten till dina förmåner och håller dig uppdaterad genom att hålla din underhållsprenumeration aktuell.

9. Påverkar detta både nätverkslicenser och enskilda licenser?

Ja