Tyréns - Norrbotniabanan
Consulting group from Asplan Viak and Rambøll has planned a corridor for the future four-lane E18 between Dørdal-Tvedestrand and Arendal-Grimstad
Rådgivergruppe fra Asplan Viak og Rambøll har samarbeidet på den fremtidige firefeltsveien E18 mellom Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad
Anders Høie, ÅF og Magnus Hedly, Trimble