Anbudsräkning - så här gör du när du får en
digital modell i ditt förfrågningsunderlag

Den här kursen* riktar sig till dig som är entreprenör och räknar på anbud.
I denna kurs får du en genomgång av hur du plockar ut mängder ur modellen och använder dessa i din anbudsräkning.

Vi går igenom följande moment:

- ta fram schakt, fyll och överbyggnadsmängder för vägar
- ta fram mängduppgifter för VA-schakter, ledningar och brunnar
- utför enklare volymberäkningar mellan ytor i modellen

Utöver detta visas en enklare modellering av Väg och VA.


*Kursen vänder sig till befintliga och nya användare av Novapoint bas och Quadri

Anmälan sker via mail till: order.se@trimble.com