Övriga nyheter

Trimble Quantm lägger Ostlänken på rätt ställe!

07-02-2020

“Min uppfattning är att vi inte kan genomföra en utredning av den här storleken utan Quantm”, så inleder Mark Lidback på Atkins vårt samtal om hur Trimble Quantm förändrat hans arbete i grunden.

Läs mer
Pressmeddelanden

Changes in management in Trimble Solutions Sandvika

19-12-2019

Trimbles software business is operated from the multinational company’s local office in Sandvika, Norway. – We have had a steady growth over many years and 2019 is turning out to be an outstanding year for us. After 7 years in this position, it is time to move on to something else, says Idar Kirkhorn, stepping back as managing director from January 1st. 2020.

Läs mer
Pressmeddelanden

Trimble Solutions Sandvika gjør endringer i ledelsen

18-12-2019

Trimble’s virksomhet innen programvareløsninger for planlegging og prosjektering av infrastruktur for samferdsel opereres fra Trimble sitt kontor i Sandvika utenfor Oslo. – Vi har hatt jevn vekst over flere år og 2019 tegner til å bli et meget godt år for oss. Etter 7 år som daglig leder i Trimble Solutions Sandvika er det på tide å gjøre en endring, sier Idar Kirkhorn som går av som daglig leder fra 1.1.2020.

Läs mer
Produktuppdateringar

Stor oppdatering i produktbiblioteket

04-12-2019

Over 4000 produkter er oppdatert, nå er det enda enklere å prosjektere i 3D. Produktbiblioteket for Novapoint VA består av over 7500 produkter fra de største leverandørene i Norge.

Läs mer
Övriga nyheter

Trimble och CoClass

07-11-2019

En viktig del i digitaliseringspusslet är ett gemensamt språk och i Sverige har branschen tillsammans arbetat fram CoClass som ett gemensamt klassificeringssystem inom samhällsbyggnad. 

Läs mer
Övriga nyheter

ASSET INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM TILL ACCIONA OCH NYE VEIER

31-05-2019

Triona skall tillsammans med Trimble genomföra en pilot där man tar tillvara digital information hos ACCIONA och norska Nye Veier från planering, via projektering och byggande, till förvaltningsfasen. Lösningen skall hantera BIM/GIS-data och “asset management” integrerat. Piloten genomförs som en del av vägprojektet Ranheim-Værnes som Nye Veier har tilldelat den spanske entreprenören ACCIONA Construction.

Läs mer
Övriga nyheter

Norway is in the lead of model use in road construction

29-05-2019

When the new highway between Løten and Elverum in south-eastern Norway is finished in the fall of 2020, it is built for the second time. The first time it was built as a virtual model, as a digital twin.

Läs mer
Övriga nyheter

Norge er i teten på modellbruk innen vegbygging

22-05-2019

Når nye riksveg 3 og 25 mellom Løten og Elverum står klar høsten 2020, er den bygget for andre gang. Første gangen ble den bygget virtuelt, som en digital tvilling.

Läs mer
Pressmeddelanden

Trimble og Triona lager forvaltningssystem for Nye Veier

20-05-2019

Nye Veier og entreprenøren Acciona har gitt Trimble og Triona i oppdrag å levere en pilotløsning for forvaltning av all digital informasjon i vegprosjektet Ranheim-Værnes – for hele livsløpet til veganlegget.

Läs mer
Pressmeddelanden

Trimble and Triona develop lifecycle asset information management system for Norway´s state-owned road builder Nye Veier

20-05-2019

Nye Veier and the contractor Acciona have commissioned Trimble and Triona to deliver a pilot system for managing all digital information of the road project Ranheim-Værnes – for the entire lifecycle of the road project.

Läs mer