"Quadri som  tjänst" är vår superflexibla molnlösning som eliminerar alla tekniska utmaningar och som snabbt skapar en samarbetsmiljö för ditt team på en “per projekt-grund”. Skicka oss bara en deltagarlista av alla i projektet så ger vi dig dina inloggningsuppgifter så du kan börja jobba.

Förutsägbar prismodell

Med en flexibel tre månaders uppsägningstid, kan du börja och sluta använda tjänsterna för ditt projekt och bara betala för de tjänster du behöver.

Kostnaden per månad är 1000 kr användare där allt ingår: hanterad virtuell server, serveradministration, säkerhetskopior av data, identifierade användare och support. Skicka oss ett e-postmeddelande eller ring oss så att du kan sätta igång! Allt du behöver är en länk att klicka på!  

Hyr Quadri som molntjänst och undvik alla tekniska utmaningar! Låt oss ta hand om underhållet, så att du kan koncentrera dig på vad du är bäst på!

*priset är per månad och användare, angivet i SEK utan moms

Vanliga frågor

Vissa frågor om Quadri som en tjänst:

Hur kommer jag igång?

Du får ett e-postmeddelande med en länk och ett användar-ID.

Hur får jag åtkomst till mina modeller?

Genom att logga in får du åtkomst till modellerna du behöver.

Vem sköter administrationen av servern?

Vi konfigurerar och hanterar Quadri Model Manager

Var ligger servern fysiskt?

Din data sparas i en EVRY-server i ett bergrum i Gjøvik i Norge

Kan jag få åtkomst till fler än ett projekt?

Ja, du kan ta del av så många projekt du vill

Hur sparas mitt arbete och hur säkerhetskopieras det?

Med Quadri får du en säker arbetsstation med en komplett säkerhetskopiering av dina modeller som säkert förvaras på Evry-servern

Ingår användarsupport?

Ja, standardanvändarsupport ingår i priset

Har jag åtkomst till den senaste versionen av Quadri om jag abonnerar?

Ja, den senaste uppgraderingen finns alltid tillgänglig så fort den ges ut. Vi använder servicefönstret i avtalet när vi planerar en uppdatering.

Vad händer om min dator redan har en Quadri-server?

Du kan fortfarande använda modellen Quadri som en tjänst, om du vill skapa en till miljö.

Hur faktureras jag?

Avgiften faktureras varje månad och förfallodagen är 30 dagar efter fakturadatumet.

Kan jag upphäva mitt avtal?

Det finns en tre månaders uppsägning av avtalen

Kan jag importera/exportera till/från tjänsten?

Ja, om du har ett lokalt projekt på din dator med ett existerande Quadri-projekt på en server, är det möjligt att importera det. Kan jag även exportera hela modellen och överföra den till en annan server för arkiveringsändamål?

Vad är skillnaden mellan ett ”molntjänstavtal” och “Quadri som en tjänst”?

Ett molntjänstavtal är ett avtal mellan dig och vår servervärdspartner EVRY, där du är ansvarig för programvaruuppdateringar och all hantering av servern (hantering av modell och användare, återställning av säkerhetskopior etc.) Vi tillhandahåller bara Quadri-serverprogramvaran.


När Quadri som en tjänst används, tar vi hand om allt det för dig så ditt team kan fokusera sig på projektet.

När bör man eller bör man inte använda “Quadri som en tjänst”?

Quadri som tjänst, är det perfekta valet om du föredrar flexibilitet och vill spendera mer tid på projektet och mindre tid på IT-hantering. Ett annat exempel är om din organisation inte designar arbete under hela året.